خبر عکس منتخب سایت نشنال جئو گرافی در پایگاه هنر مقاومت

عکس کیارش کرمی درسایت نشنال جئو گرافی انتخاب شده توسط ادیتور های این سایت معتبر عکاسی
همدان-ایران بیست وششم اسفندماه ۱۳۹۳
the Photo by Kirash Karami In Daily Dozen National Geographic favorite photos, chosen by National Geographic editors.
hamedan Iran
۱۷ March ۲۰۱۵

 

منبع:

http://resistart.ir/content/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A6%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 5 =